Beschermd wonen en opvang

Op 30 november 2021 werden de Adviesraden uit de regio Zuid-Holland Zuid bijgepraat over beschermd wonen en opvang. Medewerkers van de SDD en de gemeente Dordrecht gaven een toelichting op  de Pilot KamerTrainingsCentra jongvolwassenen, de doorontwikkeling extramurale arrangementen, monitoring / SLA Beschermd Wonen, update pilot IB MO, regionale samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen, aanpassing beleidsregels/nadere regels BWO, visie van opvang naar wonen en de uitvoering agenda HKG.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er vanuit de Adviesraden vragen gesteld en is er advies gegeven.

PP WMO Adviesraden 30-11-’21

Vragen en adviezen nav de presentaties op 30 november 2021

Reactie WMO Ádviesraden 30-11-’21 – v211216

1_Info pilot KTC voor jongvolwassenen
2_ Info-memo doorontwikkeling BW extramuraal
6a_Oplegmemo beleidsregels BW&O 2022, convenant land. toegankelijkheid, intrekken nadere regels
6b_Beleidsregels BW&O – cg Dordrecht
6c_Collegebesluit – intrekken nadere regels
6d_Collegevoorstel – intrekken nadere regels
6e_Bijl. bij collegevoorstel wijzigingsbesluit beleidsregels BW&O Dordrecht
6f_Convenant-Landelijke-Toegankelijkheid MO

20210906 Muzus x SDD – Samenvatting Klantbeleving Beschermd Wonen Opvang

Gegevensbescherming preventie huisuitzettingen