Visie op onafhankelijke cliëntondersteuning

De gemeente heeft een visie op onafhankelijke cliëntondersteuning ontwikkeld. De Adviesraad en het Ouderplatform  willen het college voor de verdere invoering van enkele aandachtspunten meegeven die onzes inziens belangrijke voorwaarden zijn voor succes.

Advies visie onafhankelijke clientondersteuning