Adviesraad
Wmo & Jeugd Dordrecht
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van Dordrecht op het vlak van de hulp en ondersteuning van de gemeente (Wmo en jeugdhulp). Ons uitgangspunt is ‘de inwoner centraal’, met name de kwetsbare burger. We vinden dat alle inwoners volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.
Ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona-Dordrecht Bijlage
De Ouderenbonden in Dordrecht en de Adviesraad zijn tegen de sluiting van Sta-Pal en het schrappen van lijn 10. Sluiting
Stel besluitvorming uit en leer van de crisis Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona kamerbrief-over-perspectief-voor-de-jeugd (1) Bijlage 1. Informatiebrief over
Eind februari 2020 heeft de Adviesraad samen met een aantal organisaties een advies uitgebracht over de huisvesting van kwetsbare groepen.
Half november 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de visie opvang kwetsbare groepen Advies Visie
Half april 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd samen met het Ouderplatform ZHZ een advies uitgebracht over de opdrachtformulering
Naar aanleiding van de omdenknotitie spreekt de Adviesraad zijn zorgen uit over de jeugdhulp in Dordrecht Brief nav de omdenknotitie
Eind oktober 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de invoering/verhoging van de eigen bijdrage. Wijziging
Eind juni 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd de vijf belangrijkste signalen naar de gemeente gestuurd. 18.06.25 brief prioritering_signalen_Wmojeugd

Wij luisteren naar de wensen en ervaringen van inwoners. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten, geven voorlichting op scholen, werken samen met ouderenbonden en andere belangenorganisaties in de stad. We betrekken professionals om via hen de ervaringen en wensen van inwoners op te halen.

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht volgt de ontwikkelingen van de Wmo en jeugdhulp op de voet en levert hieraan vanuit cliëntenperspectief een positieve bijdrage door:

  • vanuit een onafhankelijke positie een optimale betrokkenheid en inspraak te bewerkstelligen van burgers bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmo- en jeugdbeleid;
  • het ‘inclusief beleid’ van de gemeente Dordrecht te volgen en zo nodig van advies te voorzien. Dit wil zeggen, dat van begin af aan bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en bij algemene voorzieningen vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de diversiteit van de mens. Uitgangspunt hierbij is ‘gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’;
  • innovatieve ideeën en voorstellen te ontwikkelen op het terrein van de Wmo en de jeugdhulp, zoals het stimuleren van burgerinitiatief.