Adviesraad
Wmo & Jeugd Dordrecht
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van Dordrecht op het vlak van de hulp en ondersteuning van de gemeente (Wmo en jeugdhulp). Ons uitgangspunt is ‘de inwoner centraal’, met name de kwetsbare burger. We vinden dat alle inwoners volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.
Op 5 maart 2021 hebben we twee adviezen verstuurd over de voorrangsregeling en de contingentafspraken HKG. Een advies naar de
Advies over Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 20201013 Presentatie 1. 20180829 Voorlopig voorstel avond en nacht bereikbaarheid BG - concept
Wat doet de gemeente Dordrecht al op het gebied van het VN-verdrag? Stand van zaken VN-verdrag Handicap okt 2020 Top
Aandachtspunten voor de doorontwikkeling van het wijkteam. Advies KPI's Sociale Wijkteams Dordrecht Doorontwikkeling van de wijkteams
Aandachtspunten voor cliëntondersteuning in Dordrecht. Clientondersteuning in Dordrecht Advies opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning
Ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona-Dordrecht Bijlage
De Ouderenbonden in Dordrecht en de Adviesraad zijn tegen de sluiting van Sta-Pal en het schrappen van lijn 10. Sluiting
Stel besluitvorming uit en leer van de crisis Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona kamerbrief-over-perspectief-voor-de-jeugd (1) Bijlage 1. Informatiebrief over
Eind februari 2020 heeft de Adviesraad samen met een aantal organisaties een advies uitgebracht over de huisvesting van kwetsbare groepen.

Wij luisteren naar de wensen en ervaringen van inwoners. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten, geven voorlichting op scholen, werken samen met ouderenbonden en andere belangenorganisaties in de stad. We betrekken professionals om via hen de ervaringen en wensen van inwoners op te halen.

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht volgt de ontwikkelingen van de Wmo en jeugdhulp op de voet en levert hieraan vanuit cliëntenperspectief een positieve bijdrage door:

  • vanuit een onafhankelijke positie een optimale betrokkenheid en inspraak te bewerkstelligen van burgers bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmo- en jeugdbeleid;
  • het ‘inclusief beleid’ van de gemeente Dordrecht te volgen en zo nodig van advies te voorzien. Dit wil zeggen, dat van begin af aan bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en bij algemene voorzieningen vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de diversiteit van de mens. Uitgangspunt hierbij is ‘gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’;
  • innovatieve ideeën en voorstellen te ontwikkelen op het terrein van de Wmo en de jeugdhulp, zoals het stimuleren van burgerinitiatief.