Adviesraad
Wmo & Jeugd Dordrecht
De leden zijn vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en (ervarings-) deskundigheid de Wmo en de jeugdhulp kennen. Ze hebben veelal zelf ervaren wat de uitwerking van het Wmo- en jeugdbeleid in Dordrecht is. Daarnaast zijn sommige leden werkzaam (geweest) binnen overheids- en welzijnsorganisaties.
Jan Slappendel
Charles Dickens
Hans Bax
Mariannen Opendorp
Tjipke van der Plaats
De leden van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht zijn betrokken bij ontwikkelingen in Dordrecht op het gebied van jeugdhulp en onderwijs, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Ze gaan de wijken in om van de Dordtenaren zelf te horen wat er speelt.

Ze participeren in onderstaande regionale adviesorganen:

 • Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
 • Overleg van voorzitters van Adviesraden Sociaal Domein/Wmo in de regio Drechtsteden
 • Adviesraden Wmo en Sociaal Domein in de Drechtsteden Link
 • Regionaal Vervoerspanel (Stroomlijn)
 • Klankbordgroep SDD dagbesteding en IB

Ze onderhouden contact met de volgende instanties
(in alfabetische volgorde):

 • Cliëntenraad van MEE Plus Link
 • Cliëntenraden van zorgaanbieders
 • Familieraad Yulius
 • Jeugd Ervaringenteam Zuid-Holland Zuid Link
 • Ouderbonden in Dordrecht
 • Ouderplatform Jeugd Zuid-Holland Zuid Link