Singel 395, 3311 HG Dordrecht
Adviesraad
Wmo & Jeugd Dordrecht
De leden zijn vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en (ervarings-) deskundigheid de Wmo en de jeugdhulp kennen. Ze hebben veelal zelf ervaren wat de uitwerking van het Wmo- en jeugdbeleid in Dordrecht is. Daarnaast zijn sommige leden werkzaam (geweest) binnen overheids- en welzijnsorganisaties.
De leden van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht zijn betrokken bij ontwikkelingen in Dordrecht op het gebied van jeugdhulp en onderwijs, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Ze gaan de wijken in om van de Dordtenaren zelf te horen wat er speelt.

Ze participeren in onderstaande regionale adviesorganen:

  • Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
  • Regionaal Vervoerspanel (Stroomlijn)
  • Klankbordgroep SDD dagbesteding en IB

Ze onderhouden contact met de volgende instanties
(in alfabetische volgorde):

  • Centrale CliĆ«ntenraad ASVZ
  • Familie Vereniging GGZ Ypsilon
  • Familieraad Yulius
  • IKAA (Interkerkelijke commissie Aangepaste Arbeid)
  • Inizo (Particuliere jeugdinstelling, Stompwijk)
  • Landelijke GGZ Utrecht (Onderzoek en verbeteringen website GGZ e-health)
  • Ouderplatform Jeugd Zuid-Holland Zuid